Disclaimer

Ik ben coach en ervaringsdeskundige vader op het gebied van (dreigend) contactverlies / ouderverstoting / Parental Alienation. Daarom wijs ik met deze disclaimer erop dat ik diensten aanbied als coach. Ik bied diensten niet aan als jurist, therapeut, counselor of andere geestelijke gezondheidswerker. Mijn diensten zijn gericht op mensen zonder ernstige psychische problemen.

Ernstige psychische aandoeningen

Definitie volgens GGZ Standaarden:
De term ‘ernstige psychische aandoening’ (vaak afgekort tot EPA) wordt gebruikt om een bepaalde groep patiënten aan te duiden. Het predicaat ‘ernstig’ heeft mede betrekking op de bijkomende beperkingen op meerdere levensgebieden die mensen hebben. In de dagelijkse praktijk is de groep mensen met ernstige psychische aandoeningen heel divers. Misschien zijn de verschillen tussen deze mensen opvallender dan de overeenkomsten. Niet alleen zijn de klachten van deze mensen heel verschillend, ook hun omstandigheden kunnen sterk uiteenlopen en fluctueren over de tijd. Zo kunnen sommige mensen uit de doelgroep met weinig behandeling en/of begeleiding aan huis zelfstandig wonen en werken, terwijl het voor anderen nodig is om langdurig op instellingsterreinen te verblijven. Onderstaand worden de definitie en omvang, maar ook de verschillen binnen de groep met ernstige psychische aandoeningen beschreven.

Definitie

Er wordt van ‘ernstige psychische aandoeningen’ gesproken wanneer:

  • er sprake is van een psychiatrische stoornis (inclusief middelenmisbruik en verslaving) die zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in symptomatische remissie);
  • die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat (niet in functionele remissie);
  • waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van een psychiatrische stoornis;
  • die niet van voorbijgaande aard is (structureel c.q. langdurig, ten minste enkele jaren);
  • en waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om het behandelplan te realiseren.

Remissie

Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben gemeenschappelijk dat zij op meerdere levensgebieden problemen hebben of beperkingen ondervinden, en dat zij voor langere tijd hulp nodig hebben. Zij kunnen ‘in remissie’ komen, wanneer zij zes maanden lang geen symptomen hebben (symptomatische remissie) en in hun dagelijks en maatschappelijk functioneren geen beperkingen ondervinden (functionele remissie). Na vijf jaar remissie worden zij niet meer tot de doelgroep gerekend. Overigens is de term ernstige psychische aandoeningen niet bedoeld om mensen als ‘onbehandelbaar’, ‘chronisch’ of ‘uitbehandeld’ te bestempelen. Mensen met ernstige psychische aandoeningen vormen namelijk geen statische, maar een vlottende populatie: individuen kunnen er in sommige fasen van hun leven wel, en in andere fasen niet toe behoren.

en_GBEnglish (UK)