Deskundigheid van een specialist contactverlies

In 2022 verscheen het rapport van het pilotteam specialist contactverlies en de evaluatie op de pilot. Het uitgangspunt in deze pilot was dat bij een complexe scheiding altijd sprake is van risico op een of andere vorm van contactverlies. De pilot onderzocht enkele centrale vragen. Welke begeleiding bij complexe scheidingen kan contactverlies voorkomen of herstellen? Waar moet een specialisme contactverlies inhoudelijk aan voldoen? Welke kennis en deskundigheid is hierin cruciaal? Wanneer is deze deskundigheid nodig om tijdig escalatie en contactverlies te voorkomen?

Een schaap met vijf poten?

De professionals vinden dat een specialist contactverlies in ieder geval dient te beschikken over expertise op het gebied van ontwikkelingspsychologie. Daarnaast is ook kennis van het juridische aspect van (dreigend) contactverlies noodzakelijk. Een specialist contactverlies dient niet alleen op de hoogte te zijn van de psychologische aspecten van complexe omgangsproblematiek, maar dient ook te weten wat de juridische mogelijkheden en consequenties zijn van deze problematiek.
Alle ouders die deelgenomen hebben aan dit onderzoek zeggen dat het hen geholpen heeft dat de specialisten aandacht hebben besteed aan de communicatie tussen ouders onderling. Kennis van communicatie tussen strijdende ouders lijkt dan ook een belangrijk onderdeel te zijn van de aanpak van complexe omgangsproblematiek.

De vraag is welke hulpverlener kan aan al deze gewenste eisen voldoen? Belangrijk daarbij is ook of een dusdanige alleskunner ouders kan begeleiden tegen betaalbare tarieven. Niet elke ouder beschikt over (voldoende) financiële middelen om bij conflicten een specialist in te schakelen.

Vroegtijdige preventie

Als gecertificeerd coach en ervaringsdeskundige kan ik (nog) niet aan het volledige profiel van een specialist contactverlies voldoen. De komende jaren wil ik me in dezen verder ontwikkelen door aanvullende opleidingen. Wel ben ik van mening dat ik met mijn huidige kennis en kwaliteit nu al gedegen ondersteuning bied bij (dreigend) contactverlies. Lees meer over mij en mijn diensten.

Wil jij jouw kennis en vaardigheden vergroten om op een de-escalerende manier (dreigend) contactverlies of ouderverstoting te voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een gratis intakegesprek van 30 minuten.

nl_NLNederlands