Gezag voor ongetrouwde vaders

Gezag voor ongetrouwde vaders (eindelijk) gekoppeld aan erkenning van een kind

Gezag voor ongetrouwde vaders
Photo by Marcin Jozwiak on Unsplash

Gezag voor ongetrouwde vaders

Vandaag, 1 januari 2023, treedt de nieuwe wet in werking waarmee gezag voor ongetrouwde vaders bij erkenning van een kind automatisch geregeld wordt. De nieuwe wet (artikel 1:251b BW) kent ook enkele uitzonderingen.

Uitzonderingen

Het gezamenlijk gezag treedt níet automatisch in

  • als al een voogd met het gezag belast is. Bijv. wanneer het gezag van de moeder door een rechter beëindigd is.
  • als een kind geboren wordt uit een minderjarige moeder. De moeder is dan onbevoegd tot het gezag en er kan dan geen gezamenlijk ouderlijk gezag ontstaan. Wanneer de minderjarige moeder meerderjarig wordt, krijgt zij op grond van artikel 1:253b lid 2 BW het gezag. Als de meerderjarige vader het kind inmiddels heeft erkend, ontstaat voor de vader op grond van artikel 1:251b BW op dat moment het gezamenlijk ouderlijk gezag.
  • als de erkenner eerder het gezag over het kind heeft uitgeoefend. Bijvoorbeeld als twee met elkaar gehuwde vrouwen gezamenlijk het gezag uitoefenden over een kind, waarbij de duomoeder niet de juridische moeder van het kind is (artikel 1:253sa BW). Wanneer dat gezag van de duomoeder door de rechter is beëindigd, dan leidt een latere erkenning door de duomoeder niet alsnog tot gezamenlijke gezagsuitoefening.
  • als de ouder die het gezag heeft dit gezamenlijk met een ander dan een ouder uitoefent. Bijv. als een alleenstaande moeder op grond van artikel 1:253t BW de rechter met succes heeft verzocht om het gezag over haar kind samen met een ander uit te oefenen. Erkent de verwekker of een andere persoon het kind alsnog, dan brengt dit geen wijziging in het door de rechter toegewezen gezamenlijk gezag op grond van artikel 1:253t BW teweeg.
  • als de geboortemoeder en de erkenner ervoor kiezen om het gezamenlijk gezag niet te laten intreden. Dit moet middels een gezamenlijke verklaring.

Tekortkoming van de wet – moeder kan gezag nog steeds blokkeren

Wil de moeder geen toestemming voor erkenning verlenen aan de vader? Dan moet de vader daarvoor nog steeds via de rechter om vervangende toestemming vragen. Verleent de rechter deze toestemming, dan treedt het gezamenlijk gezag niet automatisch in. Wil de erkenner ook gezamenlijk gezag, dan zal hij daartoe een apart verzoek bij de rechter moeten doen.

Automatisch gezag voor ongetrouwde vaders is een enorme mijlpaal. Let bij een conflictsituatie wel erop dat de moeder haar toestemming verleent voor de erkenning. Zodra je merkt dat de moeder haar toestemming wil weigeren, blijf dan in ieder geval de-escalerend communiceren. Ontdek hier hoe ik je daarbij kan ondersteunen.

en_GBEnglish (UK)