Coaching bij ouderverstoting / dreigend contactverlies

Als je voelt dat je het contact met je kind kwijtraakt, dan kan je te maken krijgen met allerlei emoties. Zoals met verdriet, frustratie en woede. Zeker wanneer er daadwerkelijk sprake is van (dreigend) contactverlies of ouderverstoting. Misschien ga je dan richting de andere ouder of het kind reageren op een ondoordachte manier. Zonder coaching bij ouderverstoting zou je onbedoeld de kloof tussen jou en je kind alleen maar groter kunnen maken. Neem daarom contact met mij op en laat je direct door mij coachen om erger te voorkomen.

Een zwaar belastende situatie door machtsongelijkheid

Ouderverstoting of (dreigend) contactverlies is vaak zeer betekenisvol en belastend voor ouders, kinderen en hun families en vrienden. Het leidt daardoor tot negatieve korte- en langetermijngevolgen voor ieders levensgeluk en (relatie)ontwikkeling. Ouderverstoting kan een pijnlijk resultaat zijn van een complexe scheiding met aanhoudende ernstige conflicten tussen de ouders. Maar dat is het zeker niet altijd.

In situaties, waarin de ene ouder vrij is om macht over het kind te gebruiken en de andere machteloos is om dat te voorkomen, kan er een conflict ontstaan. Vooral wanneer de afgewezen ouder hulpeloos is en op afstand wordt gehouden. Het probleem afschilderen alsof het wordt veroorzaakt door een hoog conflict tussen beide ouders is volgens mij schadelijk voor kinderen. Daardoor wordt namelijk het verkrijgen van de nodige hulp vertraagt ​​om het kind te bevrijden uit de schadelijke situatie waarin het zich bevindt. Dat contactverlies of ouderverstoting het resultaat is van veel conflicten is een misleidende weergave van de werkelijkheid. Als er sprake is van één niet-welwillende ouder, dan veroorzaakt immers die ouder het conflict. Het gaat dan vaak om machtsongelijkheid in het systeem van (gescheiden) gezinnen. Zie hierover een interessant artikel van psychotherapeut Karen Woodall.

Ouderverstoting komt ook zonder scheiding voor

Contactverlies of ouderverstoting komt niet alleen na een “officiële” scheiding voor. Het gebeurt ook regelmatig dat uit een zeer kortstondige relatie een kind voortkomt. Het kind heeft dan wel twee ouders, maar niet twee ouders die een vaste relatie hadden, laat staan samenwoonden. Er is er dan ook geen scheiding. Ook deze twee ouders kunnen hoogoplopende conflicten krijgen over de omgang met het kind waarbij ze de belangen van het kind uit het oog verliezen.
Deze ouders belanden dan snel in een juridische procedure waarin een advocaat ze ondersteunt. Maar wie ondersteunt ouders tijdens de (vaak jarenlange) procedure met al hun niet-juridische vragen?

Coaching bij ouderverstoting door een ervaringsdeskundige vader

Als je kind geen contact meer met je wil, dan schaam je je misschien om daar vrij over te praten. Bij mij kan je terecht met jouw verhaal en zorgen. Als gecertificeerd coach en ervaringsdeskundige vader zal ik zonder oordeel naar je luisteren. Samen zullen wij onderzoeken wat jíj kan doen om (dreigend) contactverlies of ouderverstoting te voorkomen.

Misschien vind je het niet makkelijk om te begrijpen wat er aan de hand is. Het lukt je niet om voor anderen en jezelf onder woorden te brengen hoe je jezelf voelt. Elke situatie is uniek en als ervaringsdeskundige en coach kan ik me in ieder geval inleven in wat je doormaakt.

Minder stress en meer ruimte voor jezelf

Na coaching bij ouderverstoting ben je zelfverzekerder om de-escalerend en neutraal te communiceren met een niet-welwillende ouder. Daardoor voel je minder stress en heb je meer rust om je op andere dingen te focussen. Coaching bij ouderverstoting helpt jou in de eerste plaats om

  • de belangen en behoeften van het kind centraal te stellen;
  • te formuleren wat jouw kernproblemen, vragen en doelen zijn;
  • grip te krijgen op de situatie;
  • de-escalerend met een niet-welwillende ouder of instanties te communiceren zodat het risico op (dreigend) contactverlies of ouderverstoting beperkt wordt;
  • inzicht te krijgen in de gevolgen van (dreigend) contactverlies of ouderverstoting en hoe daarmee om te gaan zonder het kind te belasten;
  • te onderzoeken wat je zelf kunt doen om (dreigend) contactverlies of ouderverstoting te voorkomen.

Aanpak, duur en tarieven voor coaching bij ouderverstoting

De coaching sessies vinden online plaats via Microsoft Teams. De duur van een coaching traject is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en hulpvragen. Ik streef naar een kortdurend proces met sessies van 60 à 90 minuten die naar behoefte worden gepland.
Klik hier voor de actuele tarieven.

en_GBEnglish (UK)