Tuchtklachten

Opstellen en reviewen van tuchtklachten

Een jeugdprofessional dient te handelen volgens de professionele standaard die voor hem of haar geldt. Als je als ouder of verzorger niet tevreden bent over het beroepsmatig handelen van een jeugdprofessional (bijvoorbeeld een gezinsmanager, psycholoog, pedagoog of jeugd- en gezinsprofessional) dan kan je in sommige gevallen bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) een tuchtklacht tegen de jeugdprofessional indienen.

Ondersteuning om te voldoen aan het SKJ tuchtreglement

Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan want er zijn volgens het tuchtreglement van SKJ voorwaarden waaraan een tuchtklacht moet voldoen. Indien een klacht niet aan die (formele) voorwaarden voldoet, dan kan het geburen dat het SKJ College van Toezicht de klacht niet ontvankelijk verklaart en niet eens in behandeling neemt.

Mij is het wel gelukt dat mijn klacht ontvankelijk werd verklaard en dat er van de 15 klachtonderdelen maar liefst 7 (!) gegrond werden verklaard. Het College zag aanleiding om de jeugdprofessional de maatregel op te leggen van berisping. Klik op onderstaande link om mijn volledige klacht en de beslissing te downloaden.

Graag deel ik mijn ervaringen in dezen en bied ik je ondersteuning bij het opstellen van een tuchtklacht. Neem hiervoor contact met mij op.

Vertrouwenspersoon inschakelen

Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem (voorheen AKJ) kan je overigens ook helpen en kosteloos ondersteunen hierbij.