Mijn visie en missie

Mijn visie is ouderverstoting of (dreigend) contactverlies te voorkomen of te beperken zodat een kind met zijn beide ouders een liefdevolle relatie kan opbouwen en behouden. Om dit te bereiken coach ik cliënten om zo vroeg mogelijk inzicht te verkrijgen in de problematiek en gevolgen van (dreigend) contactverlies en ouderverstoting.

Gecertificeerd coach
EMCC Global Individual Accreditation
(EIA) Foundation.
Aangesloten bij NOBCO
(Nederlandse Orde van Beroepscoaches)
aansluitnummer 72533

De kracht van de-escalatie bij ouderverstoting

Ik geloof in de kracht van de-escalerende communicatie en help cliënten om zelfstandig en neutraal te communiceren met een niet-welwillende ouder of instanties zoals jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners. Daarbij help ik het vaak complexe verhaal te ontvlechten om duidelijk te maken wat cliënten mondeling of schriftelijk aan iemand willen meedelen. Cliënten leren hun boodschap duidelijk te formuleren en op een manier die aansluit bij hun persoonlijke stijl. Hierdoor kunnen cliënten de eigen behoeften, vragen of standpunten zonder emoties of verwijten delen met de ontvanger van de boodschap. Daarmee blijven cliënten in verbinding met een niet-welwillende ouder of instanties en daarmee ook in verbinding met het kind.

Mijn ervaring en kennis

Nog vóór de geboorte van onze zoon werd ik geconfronteerd met een niet-welwillende ouder. In de daaropvolgende jaren kwamen daar advocaten, mediators, bijzondere curatoren, zittingen bij rechtbanken en gerechtshoven, jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, ondertoezichtstellingen, Kinderen uit de Knel en andere hulpverleners bij. Helaas ook partijdige jeugdhulpverleners tegen wie ik (met succes) een tuchtklacht heb ingediend bij SKJ.

Ik herken de houding en gedragingen van een ouder die contact tussen het kind en de andere ouder beperken wil. Soms wil een ouder het contact met het kind zelfs helemaal verbreken. Als ervaringsdeskundige met analytische kwaliteiten kan ik deze moeilijke situatie doorgronden en vertalen naar begrijpelijke taal. Met een helikopterview en de-escalerende communicatie help ik als coach cliënten het escaleren van een conflict te voorkomen. Dit draagt positief bij aan een eventuele juridische procedure. Cliënten kunnen namelijk aantonen dat ze uit de strijd kunnen blijven en het kind centraal stellen. Ook hoop ik hiermee het risico op ouderverstoting te beperken.

Diensten m.b.t. het voorkomen van ouderverstoting

Met mijn diensten ondersteun ik iedereen die met dreigend contactverlies of ouderverstoting te maken heeft. Klik hier voor een overzicht van de diensten die ik als coach aanbiedt.

Wil jij jouw kennis en vaardigheden vergroten om op een de-escalerende manier (dreigend) contactverlies of ouderverstoting te voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op voor een gratis intakegesprek van 30 minuten.

Klik hier voor de actuele tarieven voor een coaching sessie en mijn overige diensten.

en_GBEnglish (UK)