Intieme terreur

Ouderverstoting is intieme terreur. Punt!

intieme terreur
Photo by Marco Bianchetti on Unsplash

Factsheet intieme terreur laat geen discussie toe

Dat ik met ouderverstoting, althans met (dreigend) contactverlies, te maken heb wist ik al direct na de geboorte van ons kind. Dat ik met een (meer dan) niet-welwillende ouder te maken heb wist ik ook al. En ik weet inmiddels ook dat deze situatie de volgende 50 jaar niet zal veranderen. Wat ik niet wist is dat ik te maken heb met intieme terreur jegens mij. Gepleegd door de niet-welwillende ouder, haar netwerk alsmede partijdige (en gelukkig door het SKJ tuchtcollege berispte) hulpverleners. Pas recent kwam ik hier achter door de factsheet intieme terreur.

Kenmerken van intieme terreur

De aan de zijde van de niet-welwillende ouder en haar netwerk aantoonbare kenmerken van intieme terreur zijn in mijn geval:

  • Isoleren door het contact tussen ons kind en mijn familie afhouden;
  • Foutieve informatie geven of leugens over mij verzinnen tegen anderen;
  • Dwangmatige controle door mij op social media te volgen in nota bene privé groepen;
  • Dwangmatige controle door ons kind, mij en mijn netwerk tijdens de omgang af te luisteren met in ons kind rugzakje verstopte afluisterapparatuur;
  • Mijn bewegingsvrijheid tijdens de omgang beperken door activiteiten en bezoeken alleen in Nederland toe te staan;
  • Psychologische manipulatie door aantoonbaar te liegen en de werkelijkheid te ontkennen;
  • Uitschelden, vernederen en bekritiseren;
  • Derden zoals omstaanders, familie, vrienden en hulpverleners gebruiken en opzetten tegen mij;
  • Mij van kindermishandeling beschuldigen;
  • Seksueel misbruik van ons kind door mij te insinueren.

Van het kenmerk ouderverstoting / parental alienation is er gelukkig nog geen sprake van en kan ik dus (voor nu) niet aan het lijstje toevoegen.

Een continu proces – totdat…

Uit de factsheet blijkt:

Het is een proces waarin de afhankelijkheid wordt vergroot en weerbaarheid wordt ondermijnd. Er is sprake van een continue dreiging, waardoor het slachtoffer in angst leeft en waar ook de kinderen onder lijden. Het gaat bij intieme terreur niet alleen om gedragingen, maar om een continu proces waarbij inbreuk gemaakt wordt op persoonlijke en vrijheidsrechten.

Het is beangstigend dat intieme terreur een (nota bene continu) proces is. Als procesdeskundige weet ik immers dat elk proces een input en een output heeft. In mijn geval weet ik nog steeds niet helemaal zeker wat de input was. Daarentegen is mij na 5 jaar duidelijk geworden wat voor de niet-welwillende ouder de output van dit proces moet zijn.

In de factsheet staat “Intieme terreur kent een hoog risico op fysieke en psychische schade en zelfs fatale afloop.”. Ook in mijn geval wil de niet-welwillende ouder meer bereiken dan “slechts” ouderverstoting. De ultieme output van dit continue proces noem ik daarom

OUDER-ELIMINATIE.

Dít is het waar naast mij (tig) duizenden moeders en vaders mee te maken hebben.

Punt!

en_GBEnglish (UK)